Over AcDaBe

Over Ons

Stichting AcDaBe organiseert voor kinderen, jongeren en volwassenen,
mede ook voor kwetsbare personen en groepen, leuke creatieve activiteiten
en verschillende soorten dans en bewegingslessen in verschillende dansstylen.
Wij bieden naast reguliere lessen ook lessen aan voor specifieke doelgroepen.
Daarbij kunt u denken aan lessen voor bijvoorbeeld kinderen uit het speciaal
onderwijs, rugzak kinderen (kinderen met niet zichtbare beperkingen),
jongeren in crisis /stress situaties, voormalig ‘getraumatiseerde’ asielzoekers,
kwetsbare kinderen met autisme, adhd en aanverwante problematiek, niet rolstoel
gebonden maar wel minder mobiele en beperkte jongeren.
Daarnaast bieden wij ook nog verscheidene andere bewegingslessen aan, zoals dans
met toneelvormen en sportief dansen.
Kom en beweeg met ons mee......
Ac....da.....be.......

De Stichting

Is er voor mensen met sociale zorgen, of mensen waar de samenleving
zich zorgen over maakt. Want we vinden dat iedereen recht heeft op een veilig,
prettig en zinvol bestaan.
Probeert creatief te zijn met weinig middelen, zowel in geld als in tijd.
De stichting probeert ook prettige en geschikte locaties te vinden voor
elke activiteit.
Dankzij korte lijnen en een groot netwerk zorgt Acdabe er voor
dat de juiste activiteit geboden wordt voor het juiste kind/volwassene : de aanvrager.

Dans Lessen

Tijdbestedings Projecten

Persoonlijke begeleiding

Andere Diensten

Structuur van AcDaBe

Postadres Wijkcentrum HES - Uitslagsweg 47, 7556 LN Hengelo (ov)
Email info@acdabe.nl
Website www.acdabe.nl
Kvk nr. 62406027
Stichtingsrekening nr. IBAN NL18 INGB 0006 7820 33
Voorzitter Bert Hümmels
Penningmeester Arnold vander Heijde (vacante vacature)
Secretaris vacant
Coördinator Hellen Jordan